Groot eikenmos

Evernia divaricata


Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: kustduinen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website