Gewoon schriftmos

Graphis scripta


© Arjan de Groot

Familie: Graphidaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website