Gewoon schorsmos

Hypogymnia physodes


© Hans Toetenel

Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website