Twijgschotelkorst

Lecanora confusa


© Hans Toetenel

Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website