Groene schotelkorst

Lecanora conizaeoides


© Arjan de Groot

Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website