Verborgen schotelkorst

Lecanora dispersa


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige soort met bruine apotheciën met grijze rand. Thallus niet zichtbaar, ingezonken in het substraat. Apotheciën dicht opeenstaand en binnen een thallus vaak van gelijke grootte. Pionier op allerlei kalkrijke en voedselrijke substraten, zoals steen, hout en boomvoeten. Lecanora semipallida groeit op horizontale kalkhoudende oppervlakken, vooral harde kalksteen en beton, en heeft apotheciën met een helder(geel)witte rand die op een meer regelmatiger afstand van elkaar staan. Het thallus is zichtbaar als een grijze kring. Lecanora hagenii heeft bruingrijze apotheciën met een grijze rand. De apotheciën zijn binnen een thallus in allerlei ontwikkelingsstadia te vinden.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website