Zeeschotelkorst

Lecanora helicopis


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Lecanora helicopis is een algemene soort op zuur gesteente zoals basalt en graniet van zeedijken. De soort komt als relict voor op soortgelijke plekken langs het IJsselmeer.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website