Muurschotelkorst

Lecanora muralis


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Groene, korstvormige soort met randlobben en bruine apotheciën. Groeit vooral op horizontale, tijdelijke vochtige kalkrijke oppervlakken, zoals stoeptegels en bovenkanten van baksteenmuren.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website