Houtschotelkorst

Lecanora saligna


© Arjan de Groot

Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website