Vlierschotelkorst

Lecanora sambuci


© Hans Toetenel

Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Onvoldoende bekend
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website