Dennenschotelkorst

Lecanora aitema


© Arjan de Groot

Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website