Grijsgroene steenkorst

Lecidella scabra


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Grijsgroene korstvormige soort op kalkarm gesteente. Thallus dun, grijs, met lichtgroene soredieuze plekken die samenvloeien waarna het gehele thallus soredieus wordt. Apotheciën regelmatig aanwezig op weinig soredieuze exemplaren, zwart met zwarte rand. Een van de algemeenste soorten op oude baksteenmuren, graniet en basalt. Op zulke plekken groeit vaak ook Porpidia soredizodes, die blauwgrijs van kleur is, vaak met roestbruine vlekken en uitgeholde sorediën heeft. Reactie: C+ oranje.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website