Fijn grondzwelmos

Scytinium tenuissimum


Familie: Collemataceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website