Mosoogje

Micarea leprosula


© Christophe Brochard

Familie: Pilocarpaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op steen, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website