Boomoogje

Micarea peliocarpa


© Arjan de Groot

Familie: Pilocarpaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website