Hamsteroortje

Normandina pulchella


© Klaas van der Veen

Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website