Bosschildmos

Flavoparmelia caperata


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Grote grijsgroene, bladvormige soort met in het midden van het thallus soredieuze plekken met korrelige sorediën. Apotheciën zijn afwezig. Algemene soort op laanbomen en in duinbossen. Lijkt op Flavoparmelia soredians die meer ronde soralen heeft met fijne sorediën en hoofdzakelijk in de bebouwde kom te vinden is. Reactie: K+ geel.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website