Gewoon schildmos

Parmelia sulcata


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Grote, bladvormige soort met lijnvormige pseudocyphellen en soralen. Algemene soort op bomen en hout. Punctelia jeckeri heeft randstandige, lijnvormige soralen. Punctelia borreri en Punctelia subrudecta hebben puntvomige helderwitte soralen op het midden van de lobben. Parmelia saxatilis heeft isidiën in plaats van soralen. Reactie: K+/- geel.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout, op de grond
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website