Lindeschildmos

Parmelina tiliacea


© Bart Horvers

Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website