Groot leermos

Peltigera canina


© Bert Oving

Ecologie & verspreiding
Leermos met een (bij droogte) deel wit berijpt thallus met naar beneden gebogen lobeinden. Algemene soort in de duinen. Lijkt op Peltigera rufescens, die opstijgende lobeinden heeft. Reacties: geen.
Familie: Peltigeraceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website