Ruig leermos

Peltigera praetextata


© Arjan de Groot

Familie: Peltigeraceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website