Ananaskorst

Pertusaria amara


© Arjan de Groot

Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website