Gemarmerd vingermos

Physcia aipolia


© Arjan de Groot

Familie: Physciaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website