Groot boerenkoolmos

Platismatia glauca


© Arjan de Groot

Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website