Groot olievlekje

Porina borreri


Familie: Porinaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website