Purper geweimos

Pseudevernia furfuracea


© Arjan de Groot

Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website