Groot takmos

Ramalina fraxinea


© Bert Oving

Familie: Ramalinaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website