Purperkring

Dendrographa decolorans


© Arjan de Groot

Familie: Roccellaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website