Stuifzandkorrelloof

Stereocaulon condensatum


© Arjan de Groot

Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website