Wollig korrelloof

Stereocaulon saxatile


© Bas van Gennip

Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website