Iepenspikkel

Strigula affinis


Familie: Strigulaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website