Gewoon sterschoteltje

Trapelia coarctata


© Hans Toetenel

Familie: Trapeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op steen, op hout, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website