Gelobd sterschoteltje

Trapelia glebulosa


© Arjan de Groot

Familie: Trapeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website