Bruin sterschoteltje

Trapelia obtegens


© Arjan de Groot

Familie: Trapeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: heide en stuifzand
Substraatvoorkeur: op steen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website