Pijpenragerbaardmos

Usnea fulvoreagens


Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website