Kroezig dooiermos

Polycauliona candelaria


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Onopvallende, gele, bladvormige soort die bloemkoolachtige kropjes tot 1 cm groot maakt. Soms vloeien de thalli samen tot een grote geheel. De soort komt vooral voor op bomen. Wordt wel verward met de algemenere Candelaria concolor, die platte rozetten vormt die vrijwel altijd in grote aangesloten oppervlakken voorkomt en groener van tint is. Reactie: K+ paarsrood.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website