Groot dooiermos

Xanthoria parietina


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Opvallende gele, bladvormige soort met in het midden oranje apotheciën. De soort komt voor op bomen, hout en steen en is een indicator voor voedselrijkdom. Groeit de soort op beschaduwde plekken, dan is de kleur van het thallus vaak groen. De soort wordt wel verward met Polycauliona polycarpa, die geen lobben heeft en vrijwel alleen uit een bolletje met apotheciën bestaat. Xanthoria calcicola verschilt in de meer oranje kleur, bobbelig thallus en (schaarse) apotheciën met gekerfde rand. Reactie: K+ paars.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op steen, op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website