Klein dooiermos

Polycauliona polycarpa


© Maarten Langbroek

Ecologie & verspreiding
Klein gele, bladvormige soort van circa 1 cm diameter geheel bezet met oranjegele apotheciën. De soort groeit vooral op zure schors, met name eiken en ook houten paaltjes. Reactie: K+ paarsrood .
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website