Knobbelig heidestaartje

Cladonia cariosa


© Arjan de Groot

Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website