Netschildmos

Parmotrema reticulatum


© Arjan de Groot

Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website