Gespikkelde boskorst

Mycoporum antecellens


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Soort uit oude beukenbossen op de Veluwe. Lijkt op een steriele vorm van Gewoon schriftmos (Graphis scripta) met pycnidien, maar heeft zwarte perithecien en pycnidien die enigszins in grootte verschillen.
Familie: Mycoporaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website