Bleek paardenhaarmos

Bryoria subcana


Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: verdwenen
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website