Mandarijnkorst

Flavoplaca dichroa


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Gele of oranje steenbewonende, korstvormige soort. Thallus, dun vaak in twee kleuren, oranje en geel, als mozaïek aanwezig, grof-soredieus tot isidieus met op gelijke afstand geplaatste thalluskorrels. Apotheciën zelden aanwezig. Schaarse soort op horizontale delen van oude muren van harde kalksteen of baksteen onder invloed van mortel. Reacties: K+ rood.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website