Waterkalkstippelkorst

Polyblastia cupularis


Groep: korstmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: verdwenen
Substraatvoorkeur: op steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website