Witkring

Sporodophoron cretaceum


© Arjan de Groot

Familie: Roccellaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website