Bleekgroene veenkorst

Trapeliopsis gelatinosa


Familie: Agyriaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: bossen
Substraatvoorkeur: op hout, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website