Geel boomzonnetje

Athallia cerinelloides


© Hans Toetenel

Ecologie & verspreiding
Thallus onduidelijk, grijs met zeer kleine, dichtopeenstaande citroengele apothecien met grijzige rand. Asci met 8 sporen. Op takken en gladde schors, vooral van populier, vlier, en es. Alleen met zekerheid te determineren na microscopische controle. Lijkt op Athallia cerinella, die 12-16 sporen per ascus heeft.
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website