Groen boomschildmos

Flavoparmelia soredians


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Grote grijsgroene, bladvormige soort met in het midden van het thallus ronde tot samenvloeiende, soredieuze plekken met fijnmelige sorediën. Apotheciën zijn afwezig. Algemene soort op laanbomen in de bebouwde kom. Lijkt op Flavoparmelia caperata die meer onregelmatig gevormde soralen heeft met korrelige sorediën. Reactie: K+ rood.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website