Schubbige citroenkorst

Flavoplaca arcis


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Gele tot oranjegele korstvormige, steenbewonende soort met een dik geareoleerd thallus en grove soralen op de randen van de areolen. Apotheciën van dezelfde kleur als het thallus, zelden aanwezig. Op horizontale of schuinaflopende, kalkrijke oppervlakken, zoals oude muren van beton en baksteen onder invloed van mortel, maar ook basalt van zee- en rivierdijken samen met andere kalkminnende soorten in de spatzone. Algemeen, vooral langs de kust. Lijkt op Flavoplaca flavocitrina, die een dunner thallus en stoffijne soralen heeft. Reactie: K+ rood.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website