Berijpte schotelkorst

Lecanora subcarpinea


© Bart Horvers

Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website